Regulamin

1.Przyjmowane są blogi które istnieją przynajmniej trzy miesiące i posiadają powyżej dziesięciu postów.
2.Blogi muszą być aktualizowane przynajmniej raz na dwa tygodnie.
3.Blogi nie aktualizowane przez dwa miesiące będą usuwane ze spisu.
4.Do spisu dodane zostaną wyłącznie blogi z umieszczonym bannerem do spisu.
5.Po wysłaniu zgłoszenia blogi będą dodawane w przeciągu tygodnia (jeśli pozytywnie przejdą weryfikacje)
6.Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.